Advisor Detail

Prof. Dr. Aini Binti Aman

Dean - Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia


Biography